Beweegzorg | Zorgr

Wat valt daaronder?

En wat kun je ermee?

Full width background: 
image/svg+xml

Beweegzorg

Het uitgangspunt van beweegzorg is dat je in eerste instantie zelf verantwoordelijkheid neemt voor voldoende beweging en een goede lichamelijke fitheid. Bewegen doe je natuurlijk vooral in je eigen woon-/leefomgeving zoals bijvoorbeeld in de natuur of bij een sportvereniging. Ook de overheid biedt je voorzieningen om te kunnen bewegen en sporten. Daarnaast kun je altijd terecht bij zorgverleners zoals bijvoorbeeld je huisarts die je kan adviseren over een gezonde leefstijl, coachen tot voldoende bewegen en je beweeggedrag kan monitoren. Helemaal als je een verhoogd risico loopt op een chronische aandoening.

Vanwege medische belemmeringen kan deze basisvorm van beweegzorg voor jou onvoldoende zijn. Goed om te weten dus dat je altijd terecht kunt voor gespecialiseerd beweegadvies en/of begeleiding bij bewegen door een beweegzorg professional zoals een fysiotherapeut, oefentherapeut, orthomanueel therapeut, ergotherapeut, osteopaat of chiropractor. Hoewel er per soort professional weer allerlei bijzondere specialisaties zijn, die je binnenkort ook veelvuldig bij Zorgr kunt aantreffen, lees je hier iets meer over de hoofdberoepen binnen de beweegzorg.

Een Fysiotherapeut behandelt je met als doel je klachten te doen verminderen. Afhankelijk van je situatie wordt je behandeld door een fysiotherapeut in een particuliere praktijk of door een fysiotherapeut in een zorginstelling (ziekenhuis, revalidatiecentrum, verzorgingshuis of verpleeghuis). In sommige gevallen, als je niet in staat bent naar de behandellocatie te komen, komt de fysiotherapeut bij je thuis. Een behandeling duurt doorgaans ongeveer een half uur per keer. Bij de eerste afspraak wordt geprobeerd een zo volledig mogelijk beeld van je klacht(en) te krijgen, door je vragen te stellen over de klacht waarvoor je behandeld wilt worden en door je te onderzoeken. Op basis daarvan stellen jullie samen een behandelplan op. Dit behandelplan is maatwerk. De basis voor het behandelplan wordt gevormd door vaste richtlijnen. 

Bij een Oefentherapeut kun je terecht als je problemen hebt met bewegen. Klachten ontstaan niet zomaar. Hier gaat vaak een verhaal aan vooraf. Dit kan komen door bijvoorbeeld een rare beweging of een verkeerde houding. De oefentherapeut leer je bewuster met je lichaam om te gaan. Dit leer je door houdings- en bewegingsoefeningen te doen. Uiteindelijk verminderen of verdwijnen je klachten. Je wordt bewust van bepaald gedrag waardoor je klachten kunt krijgen. Tijdens oefentherapie leer je dit gedrag te veranderen.

Oefentherapeut of fysiotherapeut?Beide therapeuten begeleiden je bij het verbeteren of behouden van je dagelijkse routine-activiteiten, zoals lopen, eten en aankleden. Het grootste verschil zit in de behandeltechnieken die worden toegepast. De oefentherapeut gebruikt alleen oefeningen om houding en beweging te verbeteren. De fysiotherapeut kan daarnaast aanvullende behandeltechnieken toepassen. Bijvoorbeeld massage, maar ook technieken zoals behandeling met ultrageluid (een fysische techniek) of specifieke mobiliserende technieken om je gemakkelijker te laten bewegen.

Een Orthomanueel therapeut kan je helpen bij een groot aantal nek- en rugklachten. Maar ook kwalen die veroorzaakt zijn door beknelde zenuwen in de rug kunnen verholpen worden via orthomanuele therapie. Een verschoven wervel kan de oorzaak zijn van klachten zoals hoofdpijn en duizeligheid. De therapie zelf bestaat uit het voorzichtig terugzetten van de wervels. Iedere individuele wervel kan goedgezet worden. Een orthomanueel therapeut doet dat door de wervels zachtjes te verschuiven naar de goede positie. Aan de techniek zijn door het zachtzinnige karakter geen risico's verbonden.

Een Ergotherapeut leert je om zo optimaal en zelfstandig mogelijk alle dagelijkse handelingen en activiteiten uit te voeren in je eigen woon-, leef- en werkomgeving. Door lichamelijke of psychische klachten kun je problemen ondervinden met je zelfredzaamheid (douchen, aankleden, lopen en fietsen), je productiviteit (werken en huishoudelijke taken) of ontspanning (hobby's en sociale contacten). Ergotherapie richt zich op het verwerven, herstellen of compenseren van functies en vaardigheden die nodig zijn voor de uitvoering van deze activiteiten. Ergotherapie vindt niet alleen in de behandelruimte van de ergotherapeut plaats, maar ook op de plek waar de problemen zich voordoen, zoals thuis, op het werk of op school.

Een Osteopaat is een manueel onderzoeker- en behandelaar van het bewegingsapparaat, van organen en weefsels in het lichaam. De osteopaat onderzoekt en behandelt de bewegingsmogelijkheid van al deze systemen en zoekt naar bewegingsbeperkingen die een verband kunnen hebben met je klacht. Osteopaten maken gebruik van uitgebreide praktische kennis over anatomie, fysiologie, neurologie en pathologie. Een osteopaat zal alle blokkades en bewegingsbeperkingen in het lichaam, die met de klacht verband houden, in kaart brengen. Zo gaat hij op zoek naar de oorzaak van de klacht en behandelt deze door middel van manipulaties, spiertechnieken en mobilisaties. De osteopaat geneest niet maar moedigt het lichaam aan om zelf te genezen. Dit doet hij door blokkades en bewegingsbeperkingen die een genezing in de weg staan, op te heffen. De osteopaat maakt hierbij geen gebruik van apparatuur of medicijnen.

Een Chiropractor kun je benaderen wanneer je behoefte voelt om de mobiliteit van je gewrichten te verbeteren, bijvoorbeeld na een val, of na langdurig herhaalde belasting zoals zitten in een ongezonde houding. Behandelingen worden vooral gebruikt om de pijn te verlichten in spieren, gewrichten, botten en bindweefsel. De behandeling kan bestaan uit één of meer handmatige aanpassingen van de gewrichten, waarbij de chiropractor een gecontroleerde, plotselinge kracht gebruikt om de bewegingskwaliteit te verbeteren. Veel chiropractors nemen daarnaast ook voedingsadviezen en rehabilitatie-oefeningen op in het behandelplan. Het doel van de totale behandeling is om het functioneren van de rug te herstellen, blessures te voorkomen en pijn te verlichten.

Bekijk zorgverleners