Logopedie | Zorgr

Wat valt daaronder?

En wat kun je ermee?

Full width background: 
image/svg+xml

Logopedie

Een Logopedist onderzoekt en behandelt volwassenen en kinderen die problemen hebben op het gebied van de spraak, de taal, de stem, de adem, het slikken of het gehoor. De problemen die door de logopedist behandeld worden, kunnen op verschillende gebieden liggen, zoals taal en taalontwikkeling, spraak en spraakontwikkeling, meertaligheid, stem, lichaamshouding en adem, eten en drinken/slikproblemen, gehoor of problemen met auditieve vaardigheden, problemen met de vloeiendheid van de spraak, lees- en spellingsproblemen en spraak/taalproblemen als gevolg van een neurologische aandoening.

 

Bekijk zorgverleners